עידו החזיק את הילדים שעתיים היה מצויין כולם נהנו, יום הולדת בכיתה א' כ30 ילדים תודה!!