הפעלה אינטליגנטית, מצחיקה ומלמדת, ועידו היה נהדר. 28 ילדות בנות 9 היו מרותקות והתפקעו מצחוק לסירוגין. המבוגרים נהנו לפחות כמותן אם לא יותר.
שוקלים להזמין אותך שוב לערב מבוגרים...