<div>תודה רבה ליניב ולצוות על הפעלת יום הולדת מעולה במיוחד. הילדים היו בעננים וגם ההורים. יניב החזיק את הכיתה בהנאה רצופה, בקלילות ובכיף גדול</div>