<div>היה מושלם עומר ויהל מאוד נהנו גל המפעיל היה מאוד רגיש למצב הילדים. אהבתי את האנרגייה (והעובדה שהיה ברמה אישית גבוהה וההפעלה לא היתה צעקנית) האופן בו הכין את עומר ויהל לפעילות. תודה לגל, אין ספק שמדובר בהפעלה חינוכית בעלת ערך מוסף. הילדים היו בדממה – איזה כיף. נפגש בשמחות תודה על הכל</div>