הפעילות הייתה מעולה.
גל הגיע בזמן, ארגן הכל בשיתוף מלא עם כפיר ויצר קשר עם החברים שהגיעו.
הילדים שיתפו פעולה והתעניינו בזכות הדרך שבה גל העביר את התוכן.
היה מהנה, כיף ומעניין.