נהוראי הגיע אליהו בתקופת המלחמה, הילדים נהנו השתחררו ויצאו קמת משגרת המלחמה , נהוראי שימח הצחיק ועשה לילדים ממש כיך הילדים לא רצו שייגמר ! תודה רבה לנהוראי !!