<p>לאורן המקסים<br />
היה אירוע כייפי במיוחד ההפעלה שלך תואמת את גיל הילדים והיפה בכל זה שכולם משתתפים ( מה לא קורה בדרך כלל ) הילה מאד נענתה יחד עם החברים כולם כבר מחכים למפגש הבא</p>