<div>ההפעלה היתה מצויינת המפעילה היתה נהדרת, קלטה את השמות במהירות מעוררת הערכה, יצרה קשר טוב עם הילדים. ידעה להצחיק אותם וגם לשמור על כללי הבטיחות הנדרשים. תודה.</div>