<div>היי מור, תודה רבה על התמונות היפות ששלחת לנו מההפעלה של “הכל הולך” שעשית לנו.<br />
הבנות היו בהיי מטורף!<br />
הילדים מהכיתה החמיאו ונהנו מאוד- היה מדהים כמה מרותקים הם היו אליך.<br />
מבנות יום ההולדת<br />
והאימהות- חגית, מירב והדר.</div>