<div>גיא נשמה שלנו!
יא תותח! יא מלך!
“מי משוגע??? גיא משוגע!!”</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>כמה שתיארתי ודמיינתי את יום ההולדת שתעשה לאדם, לא הגעתי קרוב למחשבה של כיף ועוצמות כאלה של אושר.
ראיתי אותך, איך כל היום הולדת הרמת לו, הטרפת אותו, החיוך מהפרצוף החתיך שלו לא ירד לרגע!!!
עשית אותו באמת המלך של היום הזה.</div>
<div>אף ילד לא ישב לרגע, כולם השתתפו וסחפת אותם איתך בכל רגע!
גיא, יש בך חיבור מטורף לנשמות שלהם וכריזמה מ ש ו ג ע ת!
כל הנוכחים השתגעו מהטירוף שעשית בהפעלה שלך, יש בך אנרגיות מדהימות שעברו לילדים ובזכות זה! בזכות האדם שאתה והאהבה שלך- אתה כל כך מטורף בעבודה שלך!</div>
<div>תודה על יום הולדת מהסרטים!
אדם הייה מאושר, החברים שלו היו מאושרים ואני הייתי מאושרת!!!</div>
<div>תודה גיא המשוגעי, אוהבים אותך ברמות!!!!</div>