יום הולדת 5 -בני התעקש לעשות יום הולדת ולהזמין את כל חבריו מהגן, מודעה במקומון ה”פגישה” אותי עם דני שובבני, וליום ההולדת הגיעו כ-30 ילדים, דני מיד התחבב עליהם הצחיקם, וכולם היו מרוכזים בהפעלה נהנו ובסוף גם בלון צורה קיבלו. ואיך אומרים – ילדים לא משקרים….