<p>חגיגת יום הולדת היתה מקסימה, בועז המפעיל היה מדהים.<br />
עם גישה טובה לילדים, נתן את תשומת הלב המגיעה לחוגגים והצליח לעניין גם את המבוגרים.<br />
איתי ואריאל מאוד נהנו.<br />
במילה אחת פעילות מקסימה! מאוד ממליצה<br />
שוב תודה רבה רבה לכם ולבועז</p>