תודה לאביב ששימח את המשתתפים ביום ההולדת של ליאור ועמד באתגר הלא פשוט של קבוצת ילדים שרק החלו כיתה א’ ועדין לא מגובשים. תודה רבה!