הפעלה מביכה , הילדים השעממו, הבטיח שיחולקו פרסים, לא חילק כלום.