<div>יום הולדת 6 שחגגנו לבן שלנו שהתלהב מיום הולדת מתחילת השנה אצל חבר וביקש את אותה פעילות. כל הילדים נהנו – מתאימה גם לאחים הקטנים… גם לבנים וגם לבנות… מומלץ בחום</div>