הבת שלי אמנם נהנתה והשתתפה אך ההפעלה מאוד בינונית , ציוד מיושן, קסמים מיושנים , חלק מהדברים שהובטחו לא קוימו