<div>אלעד הקוסם התותח !!!
קיימנו יריד חסד באור עקיבא שכל ההכנסות שלו היו לתרומה לגמח שפועל בעיר ודואג למשפחות מצוקה.
אלעד ישר הסכים לבוא ולתרום מזמנו החופשי לטובתינו ובא בהתנדבות ליריד חסד.
בזכות אלעד ביריד עלה בכמה רמות קדימה.
תודה ענקית!! אתה בן אדם טוב(:</div>