<div>הפעלה חויתית וכפית במיוחד , כל הילדים היו מרותיקים במשך כל ההפעלה.<br />
הבן שלי נהנה מאוד לחוגג יום הולדת עם אלעד וכבר קבע עם אלעד הפעלה לשנה הבאה , אלעד אתה אלוף .<br />
הפעלה מומלצת לכל גיל </div>