ללא ספק מלך
הפעיל את הילדים בצורה מדהימה ונתן לילד היומולדת להרגיש כוכב הערב