<div>תודה לשוקוללה המהממת שעשתה לנו את אחת ההפעלות המושקעות שחווינו (וחווינו, כבר 8 שנים של ימי הולדת ברצף של כל הילדים). הפעילות הייתה מקורית, השיחות בוואטסאפ לא הפסיקו אחר כך וכל הילדים נהנו כמו שהם לא נהנו הרבה זמן. וכמובן שמלך המסיבה – תומר – היה בעננים בעצמו, אין מה לחכות פשוט תתקשרו אליה.</div>