<p>זו הפעם השלישית ברציפות שאנו חוגגים עם מתוקית ומתוקית רק משתבחת.<br />
מתוקית חגגה לבן הבכור שלנו ואחריו רצה גם הבן האמצעי וכמובן שלא רצינו לקפח גם את בתנו הדר השלישית 🙂 מתוקית הגיעה כהרגלה הרבה זמן מראש. התחבבה על הדר. היום הולדת היתה מרתקת ובעיקר מצחיקה. מתוקית הפתיעה עם קסמים חדשים ותוכנית מדהימה. והדר היתה מאושרת וכמובן שאר הילדים.<br />
ואנחנו כנראה שנמשיך עם המסורת<br />
מכל הלב משפחת ישעיה</p>