<div>תודה על יומולדת מופלא שנזכר עוד זמן רב. עידו הגיע והיפנט את הכיתה כולה (ולא מדובר בחבורה של שתקנים וצייתנים). שוקלים להזמין גם ליומולדת של ההורים. תודה! ️</div>