<p>אורן אתה מחמם את הלב<br />
תודה לך איש יקר על יום הולדת מושקע<br />
הילדים נהנו מאד מהתוכנית וההפעלה שלך<br />
חייבת להמליץ אורן הפעלה מדליקה<br />
שווה כל סכום ממש מומלץ</p>