היה מופע מקסים, מתאים בדיות לילדים, הרמת את המורל, היית ברור ובגובה העיניים