רציתי להגיד שהייתה הפעלה מאוד טובה אבירם היה מצויין והפעיל נהדר את הילדים