יום הולדת מטריף מלא במשימות ואתגרים עם אדיר הנדיר

הפעלת השרדות בנויה ממשימות ואתגרים לא פשוטים לילדים.
הילדים מתחלקים לשתי קבוצות ומתחרים אחת בשניה כאשר הילד/ה יום הולדת נמצא/ת במרכז העניינים במשך כל ההפעלה כאשר בסופה נמצא/ת במעמד טקס העוגה והילדים מברכים אותו/ה.
המשימות מעצימות את ילד/ת היום הולדת באמצעות חידון עליהם עונים החברים בתחילת ההפעלה.
המשימות בשיתוף פעולה של כל הילדים (משיכה בחבל לדוגמא), עם הרמת מורל הקבוצות וחלוקת בנדנות וצבעי הסוואה.
* ההפעלה מותאמת גם למקום סגור (בימי החורף)  *
גיל המשתתפים : 7-11
מספר המשתתפים: עד 40

לכל ההמלצות >