תנאי השימוש באתר
השימוש באתר yomuledet.com ובכל השירותים הניתנים בו כפופים להסכמתכם וקבלה מוחלטת של תנאי השימוש שלהלן.
 
תנאי השימוש:
התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד. התכנים הינם באחריות המפרסמים בלבד. התכנים יכולים לבטא גישה או תפיסה אישית ואין לראות בהם משום הבעת דעה, המלצה או הנחיה של בעלי האתר ו/או מפעיליו.
על-ידי שימוש באתר, מסכימים המשתמשים כי לא תהיה להם כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר ומפעיליו בעקבות השימוש בו. כל שימוש במידע הקיים באתר זה הנו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

שמירה על פרטיות:
yomuledet.com מתחייב בזאת לשמור שמירה מלאה על פרטיות המשתמשים ללא כל תנאי. כל פרט אשר יוזן באתר ישמש לצרכי האתר בלבד ולא יועבר לשימוש צד שלישי כלשהו. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח מעת לעת, למי מהמשתמשים שיאשר זאת, הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים. עומדת למשתמשים הזכות להמחק מרשימת התפוצה שלנו בכל עת וללא כל שאלה או תנאי.

העדר אחריות:
מפעילי האתר אינם מתחייבים שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי האתר או אצל מי מספקיהם. מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

קניין רוחני:
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בתכנים טקסטואליים, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל תוכן אחר הכלולים בו – הינן של מפעילי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר בכתב ומראש.
תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין מפעילי האתר לבין המפרסם, זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות למפרסם שהרשה לאתר להשתמש בהן.
 
yomuledt.com / יומולדת.קום הינו סימן מסחרי של קבוצת מרקדו בע”מ ומופעל ע”י קבוצת מרקדו בע”מ. האתר פועל גם באמצעות שמות-מתחם אחרים, כדוגמת yomuledet.co.il ואחרים. אין להשתמש בשמות המתחם של האתר או בסימן המסחר יומולדת.קום בלא קבלת הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר בכתב ומראש.